privacyverklaring  image
                                                       

Doeleinden van de gegevensverwerking

Als u zich bij ons inschrijft voor het volgen van paard-/ponyrijlessen en/of uw paard
of pony bij ons in pensionstalling zet, dan wel zich inschrijft voor één van onze
activiteiten, waaronder onze wedstrijden en ook onze ponykampen, worden uw
gegevens opgeslagen en bewaard zolang als naar de aard van de lesovereenkomst,
de overeenkomst van pensionstalling en/of de activiteit(en) noodzakelijk is dan wel
vanuit Wet- en Regelgeving is opgelegd.
Uw verstrekte persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en
uitvoeren van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties,
met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het
klantenbestand.

Website en sociale media
Zowel op onze website als (via een link) op Sociale Media als Facebook plaatsen
wij startlijsten en uitslagen van wedstrijden waaraan onze ruiters deel kunnen
nemen. Tevens kan tijdens onze wedstrijden en/of overige activiteiten beeld- en
geluidmateriaal worden gemaakt, uitsluitend te gebruiken op onze website en op
sociale media.
Door inschrijving voor onze wedstrijden en/of overige activiteiten, waaronder
bijvoorbeeld ook onze ponykampen, gaat u akkoord met het plaatsen van dit beeld en geluidmateriaal op onze website en/of op de sociale media, zoals Facebook,
tenzij u vooraf via email of schriftelijk grensstreekbelfeld@outlook.com. of Pension en handelsstal De Grensstreek, Sportlaan 40, 5951 NJ Belfeld aan ons kenbaar maakt hiertegen bezwaar te hebben.
Pension en handelsstal De Grensstreek kent ook een besloten Facebookgroep.
Uitsluitend ingeschreven ruiters en/of ouder(s)/verzorger(s) van onze ruiters
kunnen zich aanmelden voor deze besloten Facebookgroep. In deze groep kunnen
foto’s en video’s van lessen respectievelijk activiteiten en/of uitslagen van
wedstrijden etc. worden geplaatst, uitsluitend door Pension en handelsstal De Grensstreek VOF.
Mocht u bezwaar hebben tegen het mogelijk voorkomen op foto’s of in video’s van
lessen/activiteiten, kunt u uw bezwaar kenbaar maken door een email te sturen
aan grensstreekbelfeld@outlook.com

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de
mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte
overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te
wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte
stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze dienstverlening
in de breedste zin des woord, inclusief wedstrijden en/of overige activiteiten, door
dit te melden bij navolgend adres:
Pension en handelsstal De Grensstreek VOF,
Sportlaan 40, 5951 NJ Belfeld.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.