huisregels imagehuisregels imagehuisregels image
HUISREGELS
In geval van pensionstalling, alsmede het rijden op een maandkaart geldt altijd 1 maand opzegtermijn.
.Nieuwe bezoekers dienen zich bij aankomst te melden bij de eigenaar of bij een van de medewerkers alvorens de stallen te betreden.
.Het betreden van het terrein van HC De Grensstreek geschiedt op eigen risico.
.Roken is niet toegestaan in de gebouwen.
.Honden zijn niet toegestaan in de gebouwen of in de rijpistes en moeten verder op het terrein aangelijnd zijn.
.Het is ten strengste verboden de paarden te voeren
.Het is ten strengste verboden zonder toestemming de paardenboxen te betreden.
.Het is verboden afval achter te laten in en op de gehele accomodatie
.Het is niet toegestaan zelf meegebracht eten en drinken te nuttigen in het restaurant.
.Ruiters te paard dienen te allen tijde een goedgekeurde rijcap te dragen
.Longeren is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde pistes
.Alle poorten in de rijpistes, binnen of buiten, dienen ALTIJD te zijn gesloten.
.Het is niet toegestaan met uw paard op het gras te lopen, gebruik hiervoor de verharde paden
.U wordt geacht de mest van uw paard in de pistes en op het gehele terrein zelf op te ruimen
.Gelieve uw paard niet op de bakranden en omheining te laten bijten
.Wanneer dierenmishandeling wordt geconstateerd kan de manegehouder de betrokkenen toegang tot het centrum ontzeggen.
.De eigenaar sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit,
alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van goederen waarbij ruiters, medewerkers, bezoekers, paarden of materialen betrokken zijn.
(uitgebreide huisregels kunnen worden aangevraagd)